Var källkritisk

Något som är av största vikt, det är att vara källkritisk. Särskilt då du läser fakta på internet. För idag är det så, att vem som helst, de kan skriva vad som helst och publicera online. Det utan att faktagranska texten. 

Att vara källkritisk, det handlar om att du ska värdera fakta utifrån hur trovärdig den är. När du läser en text, så börja med att ställa dig själv frågan om informationen du läser är sannolik eller inte. Sedan bör du kolla upp vem eller vilka det är som står bakom texten samt om du kan hitta samma information på fler ställen. Detta är att ha ett så kallat källkritiskt förhållningssätt. 

Varför är det viktigt att vara källkritisk?

Det är viktigt att vara källkritisk just för att idag är det så att  information sprids oerhört snabbt tack vare internet. Det är lätt att bara dela vidare något du läser på Facebook, utan att veta om det är sant eller inte. Den information eller de texter som verkar vara för otroliga för att vara sanna, de brukar oftast vara just osanna. 

Du bör hela tiden ha ett källkritiskt tänkande med dig hela tiden. Oavsett vad det är du läser. Det för att kunna skilja på vad som är sant och falskt samt även för att kunna undvika att själv sprida falska nyheter vidare. Så ifrågasätt alltid det du läser om du tycker att det verkar som om informationen i sig är osannolik. 

Skapa en trovärdig webbplats

Du som har en egen hemsida där du skriver, du vill så klart att det ska vara texter som inte ses som osannolika eller falska. Du bör alltid se till att skriva ut att du äger hemsidan samt var du själv har hittat dina källor. Du bör även se till att ha kontaktuppgifter väl synliga. Så skriv ut adress, telefonnummer samt ha även ett kontaktformulär.

En annan sak att tänka på, det är att ha användarvillkor och sekretesspolicy på din sida. Det visar på en öppenhet samt att det även ökar trovärdigheten på din webbsida. 

Du kan också använda dig av förtroendeingivande symboler som är verifierade av en tredjepart. Bland dessa har du till exempel Trustpilot, samt även Paypal, McAfee och Norton som ger kunder trygghet när de handlar på nätet. 

Det kan även vara bra att begränsa dig när det kommer till att ha annonser, banners och pop-ups på sidan, då det dels stör besökaren, dels gör sidan mindre attraktiv.