Program för webdesign

Webbdesignprogram är något som utvecklats en hel del och du som vill bygga en hemsida med bra design har många olika vägar att ta. Det mesta beror på dina kunskaper i att koda samt vad för slags funktioner du vill ska finnas på din webbplats. 

Är det så att du snabbt vill skapa en webbplats, så kan en enkel webbplatsbyggare som Wix vara ett bra alternativ. Är du däremot en webdesigner, som vill kunna skapa en mer komplex webplats, så kan Webflow vara  ett bra alternativ om du har erfarenhet av HTML5 och JavaScript.

Ska du bygga en  e-handelswebbplats så finns det flera bra E-handelsplattformar. För dig som ska skapa en blogg, så kan WordPress vara ett bra alternativ.

Vilka program är ett måste för att skapa webbsidor och publicera dem på webben?

Du som vill kunna skapa webbsidor samt publicera dem, du behöver inte satsa på särskilt avancerade program. Det finns till och med en del bra gratis program.

Det du bör ha tillgång till är:

  • Ett program (ofta kallat editor) där du kan skriva webbsidor. Det med hjälp av HTML och CSS (stilmallar).
  • En FTP-klient för att skicka de dokument, bilder med mera du skapat till en webbserver.
  • Ett program där du kan redigera bilder.

Editor

En editor är något som finns i de flesta datorer, då i enkelt format som  i Windows heter “Anteckningar” på Mac “TextEdit”. Dock kan det vara bra att satsa på ett progam som är lite mer avancerat än detta.  Vad du ska välja det beror på ditt eget tycke och smak. En HTML-editor är att rekommendera. Börja gärna att testa en gratis version:

  • Notepad++ är en enkel editor där du kan göra en hel del anpassningar efter eget tycke
  • Aptana är en trevlig och lite mer avancerad editor
  • Smultron är en editor för Mac OS X
  • Coda är en editor för Mac OS X 
  • Brackets är en editor som finns för både Windows och Mac OS
  • Atom är en editor för windows där det finns många möjligheter att lägga till olika typer av plugin som FTP och kodhjälp. 

FTP-klient

För att du ska kunna göra dina webbsidor tillgängliga via webben så måste du skicka den till en webserver. För att kunna göra det, så måste du ha  ett FTP-program (FTP=FileTransfer Protocol). I många mjukvaror, som exempelvis notepad++ och Dreamweaver, finns den här funktionen inbyggd.

Program för redigering av bilder

Om du vill kunna jobba med bilder så måste du även ha ett bildbehandlingsprogram. Du kan då välja Photoshop, som är det vanligaste, eller Macromedia Fireworks eller Paint Shop Pro.