Innehållet på din hemsida

En hemsida är ett stort projekt och varje del är lika viktig för att det ska bli ett snyggt och bra helhetsintryck av hemsidan och dess innehåll. Allt för att en läsare ska känna sig välkommen och för att den ska vara lättillgänglig och lättöverskådlig samt att läsaren bör bli fascinerad över hur snyggt designad den är.

Vikten av rätt bild och slagkraftiga texter

Det allra viktigaste valen du behöver göra inför din hemsida, är vad för bilder och vilka ord du kommer att använda i dina texter. Det är väldigt viktigt att du vet vilket budskap det är som du vill få ut till din läsare. En vanlig trend är att ha en stor dragarbild som berättar något om det innehåll som finns på sidan. Bilden bör vara visuellt snygg och innehålla något som är lätt att känna igen för en läsare. Tänk på vilken känsla du vill att en läsare ska få, ifall det ska vara en färgglad eller svartvit bild.

Vad för bilder och vad för text beror på vad för typ av hemsida du ska ha. Ifall det handlar om en hemsida för ett företag kan det vara bra ifall bilden berättar något om vad det är för typ av företag eller ifall det är en sida om dig själv, bör det kanske vara en bild på dig.

Rubriker och texter på din hemsida är oerhört viktigt, näst efter bilden såklart. Om bilden är det första som en läsare ser, är texten det som får en läsare att stanna kvar och vilja navigera sig vidare på sidan. Rubriken bör vara kärnfull, kort och slagkraftig. Den ska inbjuda till vidare läsning. Därefter bör det finnas en kort text som beskriver syftet med sidan. Undvik att bli långdragen och blanda gärna bilder, ikoner och animationer med text. Mycket text ger ett torrt och tråkigt intryck, hur välskriven den än är.

Undersidor till din hemsida

Ifall du behöver ha olika undersidor beror helt på vad för typ av hemsida du har tänkt dig. Om det handlar om dig själv och ditt företag, kan det vara en fördel att ha undersidor som bakgrund och kontakt. Det kan även vara bra att ha en om-sida eller bakgrund där du mer detaljerat beskriver dig själv och ditt företags vision och hur det grundades. Kontaktuppgifter kan finnas direkt på startsidan, men kan lika gärna stå för sig på en egen undersida. Ifall det är ett stort företag är det lättare med en undersida, för då kommer en besökare aktivt leta upp kontaktuppgifterna.

Ifall du ska skapa en hemsida med en mycket innehåll, med texter om olika program eller tips eller texter som kommer hamna under olika kategorier, kan det vara en god idé att ha en undersida för varje kategori. Ifall du vill ha med mycket bilder, kan det vara en fördel ifall du har en undersida där du gör ett överskådligt galleri med bilderna.